Choix du Sud
Wie is Choix du Sud
Nieuwbouwprojecten
Vastgoed nieuws
Contact
Disclaimer
Sitemap

Onroerendgoed belasting

Frankrijk kent nog een eigenaarsdeel van de onroerend goed belasting (taxe foncière) en een gebruikersdeel (taxe d’habitation). Het feit dat u uw vakantiewoning slechts enkele weken per jaar gebruikt heeft geen invloed op deze belastingen. De hoogte van de taxe foncière is afhankelijk van de grootte van de gemeente, het aantal inwoners, de grootte van uw onroerend goed en is vooral afhankelijk van het aantal gemeentelijke voorzieningen. Aangezien veel Nederlanders en Vlamingen hun vakantiewoning in een klein dorp hebben valt de hoogte van deze belasting vaak wel mee. Maar hij kan variëren van een paar tientjes tot duizenden euros per jaar. De taxe d’habitation hangt af van de huurwaarde van het pand, volgens een nogal ondoorzichtige berekening van de Franse fiscus. Hij wordt verhoogd met kijk- en luistergeld, rioolbelasting (voor zover van toepassing) en een bijdrage in de kosten van vuilnis ophalen. 
U kunt het beste bij de aankoop van de woning om recente aanslagen vragen. Dan weet u waar u aan toe bent. Franse makelaars die een huis in verkoop nemen, zijn verplicht de hoogte van deze belastingen te vermelden.

Taxe sur la plus value 2015/2016


Het betreft hier de bekende belasting over de winst bij verkoop van de woning. De winst op het huis is gedefinieerd als het verschil tussen de nu gerealiseerde verkoopprijs en de aankoopprijs (incl makelaarskosten, excl notariskosten, excl financieringskosten). Van deze winst mag u eerst de kosten van het registreren van de hypotheek en de kosten voor het dossier diagnostic technique aftrekken en ook de investeringen die u heeft gedaan in woningverbetering. Dat zijn alleen maar aantoonbare investeringen voor verbetering van het pand, niet de onderhoudskosten, en dan nog alleen maar de investeringen waarvoor u facturen kunt overleggen van een aannemer. Zelf verbouwen met spullen van de bouwmarkt leidt dus niet tot vermindering van de taxe sur la plus value, al kennen we dossiers waarin de notaris erg meegaand is geweest in de aftrek van dit soort kosten. U kunt er ook voor kiezen om een vast bedrag van 15% van de winst af te trekken, indien u geen facturen kunt overleggen.

Indien het onroerend goed diende als uw hoofdwoning, in geval het wordt verkocht voor minder dan €15.000 of indien u het onroerend goed langer dan 30 jaar in uw bezit heeft gehad is er algehele kwijtschelding van de taxe sur la plus value. In alle andere gevallen betaalt u deze belasting. Als u het pand korter dan 5 jaar in bezit heeft, dan betaalt u 35,5% taxe sur la plus value over de hierboven berekende winst, opgebouwd uit 19% belasting en 15,5% voor een speciale sociale heffing. Nadat de Franse Hoge Raad deze heffing in 2015 heeft verboden is hij, met ingang van 1 januari 2016, weer terug, nu onder een andere naam. Mogelijk zal ook hierover een nieuw procedure worden gevoerd, maar zolang er geen nieuwe uitspraak is van de Hoge Raad kunt u niets anders dan het volledige bedrag aan taxe sur la plus value betalen. Indien u het huis langer dan 5 jaar in uw bezit had, dan wordt de verschuldigde belasting elk jaar verlaagd. 

Bij woningen die jonger zijn dan vijf jaar moet bovendien rekening gehouden worden met BTW (TVA, Taxe sur la Valeur Ajoutée). De eigenaar moet TVA betalen over de behaalde winst. De verkoopprijs wordt door de belastingdienst altijd beschouwd als TTC (alle belastingen inbegrepen). Bijvoorbeeld bij een huis met een verkoopprijs van € 200.000 gaat al 20% naar de belasting, in de vorm van TVA-afdracht. Dat is € 33.333. Het te betalen bedrag aan TVA mag worden verminderd met de TVA die bij de bouw is betaald, dus vaak komt dit bedrag een stuk lager uit.

Franse huizenmarkt (2012/2013)


Volgens de makelaarsketen Century 21 is het aantal aan- en verkopen van  bestaande huizen vorig jaar met bijna 16.5% gedaald, maar de prijzen zijn over  de gehele linie vrijwel stabiel gebleven. De gemiddelde huizenprijs lag op    € 202.000, een fractie lager dan in 2011. Alleen in en rond Parijs en in PACA  (Provence-Alpes- Côte d’Azur) stegen de prijzen nog iets.


Huizenmarkt stort helemaal niet in


U leest overal beangstigende berichten over dalende huizenmarkten en daarmee ook kelderende vastgoedprijzen. In de enige voor u belangrijke markt, die van de Côte d’Azur, stijgt het aantal verkopen juist en de prijs ook.
Wie is er nou geïnteresseerd in zielige verhalen over steeds goedkoper worden huizen in Nederland? U verblijft toch het liefst in uw huis in de buurt van Cannes, en als u daar nog geen huis heeft, wilt u zo snel mogelijk een hut in die buurt hebben.
En vaart maken is wel verstandig. De markt in Cannes en omstreken vertoont namelijk geen enkel teken van welke kredietcrisis of eurocrisis dan ook. Het aantal overdrachten steeg in 2011 met maar liefst 18% door toedoen van voornamelijk Russen, maar ook de Noord Europeanen (dat bent u) worden genoemd als voorname koper. Het aantal transacties steeg maar met 18%, maar de totale prijs steeg met bijna de helft ten opzichte van 2010.
In 2011 werd er voor €1,6 miljard aan vastgoed verkocht in het Middellandsezeestadje tegen €1,1 miljard in 2010. De gemiddelde prijs van een verkocht pandje steeg in dat ene jaar met bijna een ton, van €328.000 in 2010, naar €419.000 in 2011.
Het duurste optrekje dat in 2011 in Cannes van eigenaar wisselde was een villa in de buurt La Californie. Uiteraard was het een rijke uit het Midden-Oosten die zijn portemonnee trok om €47 miljoen op tafel te gooien voor het pand.
( Bron: Quotenet 11-01-2012)

De Franse huizenmarkt stabiliseert.  

De daling van de prijzen van koophuizen  is in het eerste trimester van dit jaar beperkt gebleven.  Century 21, een van de drie  belangrijkste makelaarsketens, ziet het echter zonniger in en becijferde een  prijsstijging van 0,51 procent in de eerste drie maanden van 2010.
Naast een prijsstijging ziet Century 21 ook een opleving van het aantal  onroerendgoedtransacties en een verkorting van de verkooptijd. Volgens het  makelaarsnetwerk duidt dat erop dat na een lange belabberde periode de  huizenmarkt tot rust is gekomen en de animo om een huis te kopen langzaam aan  terugkeert.
Century 21 rekent op stijging in 2010 tussen de 1 en 3  procent.

Populariteit.       

De Côte d'Azur is nog steeds immens populair onder buitenlanders. Met als resultaat dat de prijzen van een tweede woning of vakantiehuis aan de hoge kant zijn. De gemiddelde huizenprijs in de Alpes-Maritimes was in 2008 maar liefst  €695.000. Meer dan driemaal het nationale gemiddelde in Frankrijk. De laatste golf aan rijke buitenlanders zijn de Russen en men voorspelt dat zij over niet al te lange tijd gevolgd worden door Chinese huizenkopers. Het compleet instorten van de huizenmarkt  zoals in Spanje en Dubai is gelukkig aan de Côte d'Azur voorbijgegaan. Natuurlijk is ook de Côte d'Azur niet geheel recessie bestendig. Maar het is echter wel een gebied waar de huizenmarkt wordt aangedreven door een sterke nationale en internationale vraag